• Palmesus har blitt et suksessarrangement. Nå ønsker festivalledelsen å forlenge leieavtalen med kommunene, til ut 2017. - Vi har prøvd å legge oss på et nivå som gir overskuelighet, sier Jesper Elimar Krumm om lengden på leieavtalen. Her et bilde fra fjorårets strandfest. FOTO: Kristin Ellefsen

Søker om tre nye år med strandfest

Palmesus ønsker å sikre kontinuitet i driften. Strandfesten på Bystranda søker derfor om å forlenge leieavtalen de har med Kristiansand kommune.