• Utgiverne Steinar Kristiansen og Øyvind Walvik. FOTO: Torstein Øen

En kristelig provokasjon i postkassa

En hundresiders presentasjon av sørlandskristelig prektighet har vakt til dels sterke reaksjoner.