• Produksjonskoordinator Rikard Klungland i Quart viser hvordan marinaen blir. Lekterne skal ligge ved siden av hverandre her på østre del av Odderøya. FOTO: Ola Mjaaland

Begge lekterne er på plass

Nå er begge lekterne fra Arendal på plass ved Odderøya. Totalt skal de utgjøre 1,4 mål med flytende strand, som blir en del av Beach Quart.