Risikoen ved kjøp av svart arbeid er mye større enn mange tror

Risikoen er større en mange tror – du kan faktisk havne bak murene for å kjøpe svart arbeid. Det har Høyesterett slått fast.

Byggebransjen anslår at det blant private kjøpes håndverksarbeid for 65 milliarder i året, og at store deler av dette markedet er svart.

En opinionsundersøkelse utført for skatteetaten for to år siden, slo fast at fire av ti hadde vurdert å kjøpe svart arbeid. Nesten en av to kjente noen som hadde handlet på denne måten.

Vi snakker om store summer.

Det de færreste vet, er at også konsekvensene kan bli alvorlige hvis du tas på fersken. En prinsippdom i Høyesterett åpner for at tusenvis av nordmenn som handler svart risikerer å sitte noen uker bak murene.

Svart hytte

En 48 år gammel mann fra Stavanger skulle sluttføre arbeidet på hytta i Vest-Agder, men fikk ifølge seg selv problemer med økonomien. Han avtalte derfor at snekkeren skulle utføre arbeidet svart. Det skulle han komme til å angre på.

Snekkeren ble gått etter i sømmene. Etterforskning og tiltale endte med en dom på fire måneders fengsel og 100 000 kroner i bot for omfattende brudd på regnskapslov og ligningslov over flere år.

Dermed var turen kommet til å sjekke kundene.

Les også:

Avslørte bløff

Skattemyndighetene stilte spørsmål om arbeidet på hytta. 48-åringen forsøkte å forklare at han selv hadde utført arbeidet til en verdi av 50 000 kroner. Dermed unnlot han å fortelle at den svarte snekkeren hadde utført arbeid for 326 503 kroner. Han satt i saksen.

Det endte med tilståelse. Stavanger tingrett dømte ham til 60 dagers betinget fengsel samt 80 000 kroner i inndragning i 2009. Påtalemyndigheten, som syntes straffen var for mild, ville statuere et eksempel, og dommen ble anket til Gulating lagmannsrett. Rettens flertall avviste anken, men historien var ikke slutt med det.

Nytt prinsipp

Videre anke fra påtalemyndigheten endte med behandling i Høyesterett for å avgjøre straffenivået. Dommen fra 2010 viser til at snekkeren ble dømt, og at ubetinget fengsel har vært brukt en rekke ganger overfor næringsdrivende. Retten slår fast at 48-åringen har vært medvirker. Høyesterett viser til en revisorrapport som slår fast at den samlede skatte— og avgiftsunndragelsen utgjorde 92 785 kroner.

Det legges til grunn at grensen for ubetinget fengsel i saker om trygdebedragerier er folketrygdens grunnbeløp 1G (nå 88 370 kroner). Høyesterett bruker samme grense, og skjerper straffen til tre ukers ubetinget fengsel.

I og med at dette er en avgjørelse i landets høyeste domstol, får den følger for alle andre saker av denne typen.

Ti bud for deg som vil unngå svart arbeid:

Som byggherre eller oppdragsgiver er du selv ansvarlig for at lover og regler følges. Derfor:

1. Du skal ikke ha andre betalingsmåter enn overføringer gjennom bank.

2. Du skal ikke misbruke muligheten til egen og offentlig kontroll ved å betale kontant.

3. Du skal holde din egen kontroll hellig ved å motta korrekt faktura som viser håndverkerselskapets organisasjonsnummer, momsregistrering og ilagt merverdiavgift.

4. Du skal ære din håndverker og din vaskehjelp ved å sikre deg kvittering.

5. Du skal betale inn forskuddsskatt for håndverker hvis han ikke har eget firma og verdien overstiger 10 000 kroner.

6. Du skal unngå de useriøse firmaene før de blir et problem for deg.

7. Du skal ikke la andre stjele fra fellesskapet ved å kjøpe tjenester svart.

8. Du skal ikke late som du ikke skjønte at dette var svart arbeid når du burde vite bedre.

9. Du skal ikke bruke som unnskyldning at naboen sparte masse penger på å bruke den samme håndverkeren.

10. Du skal ikke begjære fellesskapets penger ved å unndra deg skattepliktig betaling.

Men dette er fullt lovlig:

  • Du kan betale en privatperson inntil 6000 kroner i året for arbeider i hjemmet – hvitt og skattefritt.
  • Totalt sett slipper du arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i hjem og fritidsbolig for 60 000 kroner i året.
  • Skatteetaten stiller noen krav til disse småjobbene:
  • Du må betale som privatperson, ikke gjennom firma.
  • Jobben må være knyttet til ditt hus, leilighet, hytta eller bilen.
  • Avtalen gjøres direkte med den som gjør jobben, og vedkommende kan ikke ha firma i samme bransje.
  • For barnepass er også beløp over 60 000 kroner fritatt arbeidsgiveravgift.
  • På nettstedet handlehvitt.no kan du lese mer detaljert om regelverket.
  • Her har skatteetaten, NHO, KS og de største fagforbundene lagt ut praktiske råd for hvordan du skal opptre for å unngå svart arbeid. Nettsiden er en del av kampanjen «Handle hvitt-det lønner seg å vite».
  • På nettsiden får du også hjelp til direkterapportering til skatteetaten for lønn til vaskehjelp og barnepass, samt mulighet for firmasjekk for å velge en seriøs leverandør.

Skattesmell truerSkatteetaten står klar med tilleggsskatt hvis den oppdager at du kjøper tjenester svart.

Hvis håndverkeren ikke har eget firma, kan du bli stående med ansvar som arbeidsgiver. Da må du svare for skattetrekk og avgifter. Om dette oppdages, pålegges du automatisk 50 prosent skattetrekk. Det kan også ende med straffeskatt på 60 prosent.

10.000-kronersregelen

De siste tre årene er regelverket knyttet til kontantkjøp blitt skjerpet. Om du kjøper tjenester for over 10.000 kroner kontant fra en næringsdrivende, kan du bli gjort medansvarlig hvis den som gjør jobben dropper skatter og avgifter. Stortinget vedtok dette med virkning fra 1. januar 2011. Det spiller ingen rolle om du ikke visste at håndverkeren jobbet svart. Selv om du har bedt om kvittering for arbeidet, kan du havne i trøbbel. Betaler du via bank, slipper du medansvar.

Få saker

Totalt har skatteetaten 27 saker som gjelder medansvar for manglende merverdiavgift. I 20 av sakene er det fattet vedtak om medansvar siden reglene ble endret i 2011. — Nei, det er ikke mange saker. Våre kontrollmiljøer, som har undersøkt dette, forteller at veldig mange kjenner til 10.000-kronersregelen. Slik sett har regelen hatt en effekt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Vanskelig sjekk

Han innrømmer at kontrollen av privatmarkedet ikke er god nok.

— Risiko for å bli tatt, påvirker selvsagt bruken av svart arbeid. Å kontrollere privatmarkedet er vanskelig. Det er mange små tilbydere som ikke er registrert i noen av våre registre og som i tillegg forflytter seg raskt. Mange av dem opererer under våre radarer.

- Vi er nødt til å forsterke kontrollinnsatsen på dette området. For å få større slagkraft, gjør vi det i samarbeid med andre offentlige myndigheter. Svært ofte vil de som tilbyr svarte tjenester på privatmarkedet også bryte lover og regler på andre områder. Derfor prøver vi når ut forskjellige modeller for mer forpliktende samarbeid med bl.a. politiet, Nav og Arbeidstilsynet, sier skattedirektøren.

Bedre informasjon

Han vil forebygge ved å informere bedre.

— Vi ønsker å gjøre det lettere for folk å sjekke firmaer slik at de velger riktig. Jeg vet ikke hvor stort det svarte markedet er, men manglende skatt går på bekostning av velferdsordninger og påvirker konkurransen. Dette er veldig alvorlig. Svart arbeid i privatmarkedet er ofte starten på mer omfattende økonomisk kriminell virksomhet, påpeker Holte.

Dropper firmaer med dårlig rykteI en fersk undersøkelse skatteetaten har gjennomført, viser det seg at pris i utgangspunktet er avgjørende for valg av håndverker.

Men når de spurte får vite om manglende moms og ubetalt restskatt i firmaet, fører det til at færre vil bruke firmaet.

Likevel vil nesten én av fem bruke firmaet, selv om det ikke har egne ansatte.

Det som er mest avskrekkende for folk, er informasjon om mulig skattekriminalitet og at arbeiderne får betalt under minstelønn.

Undersøkelsen viser tydelig at menn er mest opptatt av lav pris.

Ti prosent av mennene, men kun fire prosent av kvinnene ville valgt det billigste firmaet selv om det var under etterforskning.

Les også: