Det kommer frem i en ny undersøkelse som SpareBank1 har fått gjennomført.

– Vi ser helt klart et skifte nå, ved at stadig flere unge er bekymret for egen økonomi, og at de savner kunnskap og opplæring om dette, forteller Linda Velta, regionbanksjef Sparebank1 Sørøst-Norge, i en pressemelding.

Endret fokus

I undersøkelsen som SpareBank1 har fått gjennomført, kommer det frem at hele 56 prosent av de unge er bekymret for stigende priser og egen hverdagsøkonomi, mens kun 33 prosent frykter for klimatrusselen. Over halvparten av de unge er også enige i at de økonomiske forskjellene i Norge øker, og de unge er blant taperne.

– Bare for få år siden var det klimatrusselen som engasjerte mest, men nå har personlig økonomi fått mye mer fokus hos de unge, sier Velta.

Stor økning i inkassosaker

At mange unge sliter med å få taket på sin personlige økonomi, kommer også frem i statistikken for inkassogjeld. Bare siden november i fjor har inkassogjelden til aldersgruppen mellom 18 og 25 år steget med alarmerende 73 prosent, står det i pressemeldingen. – Dette er en skremmende utvikling som fort kan bli en ond sirkel. Vi ser at mange benytter seg av betalingsløsninger på nett som blant annet Klarna. Da kommer varene først og så må det betales senere. Hvis du ikke passer på å betale innen fristen, kan det bli dyrkjøpte varer. Går det så langt at du får betalingsanmerkninger, kan det blant annet bli vanskelig å få lån til bolig senere, sier banksjefen.

Ønsker å lære mer om økonomi

I undersøkelsen sier hele 73 prosent av de unge at foreldrene er den viktigste kilden til kunnskap om privatøkonomi. 58 prosent mener de fikk god eller svært god økonomisk opplæring hjemme, mens 39 prosent fikk lite eller ingen økonomisk opplæring.

– Det er bra at foreldre bidrar til å gi barna sine opplæring, men det gjelder ikke alle unge. Når vi samtidig ser at bare 9 prosent oppgir at de fikk god opplæring på skolen, og at nesten 70 prosent skulle ønske at de fikk mer opplæring i klasserommet, er det et viktig signal om at privatøkonomi bør få en større plass i skolen. Det er et godt samfunnstiltak, og vil gjøre enda flere unge rustet til å ta gode økonomiske valg, sier Velta.

Trenger hjelp for å komme seg inn på boligmarkedet

Det er krevende å få råd til å kjøpe sin første bolig, derfor får mange unge hjelp av foreldrene sine. 55 prosent av de unge som har kjøpt bolig, fikk hjelp til sitt første boligkjøp. Til sammenligning fikk 30 prosent i foreldregenerasjonen hjelp av sine foreldre den gangen de skulle inn på boligmarkedet.

– Vi ser altså at det er nærmere en dobling i antallet som får foreldrehjelp til boligkjøpet nå, sammenlignet med forrige generasjon. Det er jo en vekker at stadig flere unge ikke klarer å komme inn på boligmarkedet alene, særlig med tanke på at det ikke er alle som har foreldre som kan stille opp, avslutter Velta.