2,5 år gamle jenter er dyktigere til å spise og kle på seg selv, de deltar mer i barnehagenes samlingsstunder, og de slutter med bleier tidligere enn jevnaldrende gutter.

Det viser en studie Stavangerprosjektet står bak, skriver Forskning.no.

Den største forskjellen mellom gutter og jenter dreier seg om å slutte med bleie og begynne å gå på do.

Stor forskjell ved pottetrening

21 prosent av de 2,5 år gamle jentene hadde sluttet helt med bleie og ga beskjed når de måtte på do, mot bare 7,5 prosent av guttene. 68 prosent av jentene hadde begynt å bli interessert i å gå på potte eller do, mot 42 prosent av guttene.

Les også:

Forskerne forventet å finne ulikheter, men var overrasket over at de var så store.

— Jentene skåret også høyere på deltagelse i samlingsstunder, der sang, bevegelsesleker og aktiviteter med samtaler eller fortellinger er viktige. Slike aktiviteter krever konsentrasjon i en kort periode og fordrer også ønske og evne til samspill, noe jentene ser ut til å mestre best, sier Elsa Kaltvedt, en av forskerne til Forskning.no.

Vi ser forskjeller allerede ved tilvenning. Jentene løsriver seg lettere fra mamma eller pappas fang. Barnehagestyrer Nolvia Dominguez Skjetne

- Det er et mysterium

— Dette stemmer veldig, sier førskolelærer og barnehagestyrer Nolvia Dominguez Skjetne ved Hvitveisen barnehage på Vinderen i Oslo om funnene i studien.

Hun har mer enn 20 års erfaring med små og store barnehagegutter- og jenter.

— Det er et mysterium. Jeg er ingen forsker, men jeg spør meg om det er noe gutte- og jentebarn er født med, eller om det har noe med foreldrenes oppdragelse å gjøre, eller begge deler, sier Schetne.

Ved Hvitveisen barnehage på Vinderen i Oslo ser personale forskjeller på gutter og jenter allerede ved tilvenning. - Det er selvsagt unntak, men tendensen er klar: Jentene løsriver seg lettere fra mamma eller pappas fang, sier styrer Nolvia Dominguez Skjetne. Foto: Astrid Hexeberg

— Hva tror du selv? - Jeg tror det har med gener å gjøre, men samtidig tror jeg kanskje foreldre snakker til døtre med et mer voksent språk enn til sønner. Men vi ser forskjeller allerede ved tilvenning. Det er selvsagt unntak, men tendensen er klar: Jentene løsriver seg lettere fra mamma eller pappas fang. De er mer opptatt av hva som foregår rundt dem og finner fortere venner i parallell-lek, sier Skjetne.

Hennes inntrykk er likevel at innen barna er fem år og skoleklare, så er kjønnene likestilte, guttene har tatt igjen jentene.

Foretrukne idealer

Forskerne bak studien mener ansatte i barnehagene må være oppmerksomme på forskjelllen i gutter og jenters utvikling.

— Forskjellene kan skyldes både biologiske forutsetninger og at det stilles andre krav og forventninger til jenter enn til gutter. Tidligere studier har vist at jenters oppførsel og vaner ofte samsvarer med lærere og barnehagelæreres foretrukne idealer. Jenter karakteriseres oftere som ansvarlige, samarbeidsvillige, veloppdragne, nøyaktige og hardtarbeidende, sier Kaltvedt.

Tidligere studier har vist at jenters oppførsel og vaner ofte samsvarer med lærere og barnehagelæreres foretrukne idealer. Forsker Elsa Kaltvedt

— Det er viktig å støtte gutter på en god måte. Guttene må også få vise glede og mestring av hverdagsaktiviteter som innebærer både sosial og språklig kompetanse, legger hun til.

Les også: