— Den teknologien vi testet, var å kjøre lastebilene forbundet. Det vil si at når den første lastebilen bremset, sendte den et signal til bilene bak, som så bremset samtidig . Dette gjør at lastebilene kan kjøre svært tett, helt ned til et halvt sekund mellom bilene, sier Andreas Egense, avdelingsleder i Vejdirektoratet.

Gir eierne muligheten til å løsne grepet om rattet Kjøretøyene holdt samme fart og avstand med hjelp av teknologien fra det som kalles Adaptiv cruise control, en funksjon man også finner i mange av dagens personbiler. Også vegnett.no har omtalt saken.

Den inneholder en sensor der man kan stille inn ønsket avstand til bilen foran, hastigheten vil dermed bli justert slik at denne avstanden opprettholdes.

Skal jeg komme med et tidsanslag, så vil jeg anslå at dette er en realitet i løpet av en fem års tid. Andreas Egense, avdelingsleder i Vejdirektoratet.

80 kilometer i timen

Egense sier lastebilene kjørte i 80 kilometer i timen, noe som er fartsgrensen for slike biler på danske motorveier.

foto
AUTONOM FRAMTID: Målet med testen var å prøve teknologi som skal gjøre transport på vei mer effektiv og miljøvennlig. Foto: Vejdirektoratet

— Lastebilene var kun delvis selvkjørende. Den første ble kjørt som en alminnelig lastebil, der føreren hadde føttene på pedalene og hendene på rattet. Det var også sjåfører i de etterfølgende lastebilene. De styrte, men hadde ikke føttene på pedalene, sier Egense.

— Skal jeg komme med et tidsanslag, så vil jeg anslå at dette er en realitet i løpet av en fem års tid. Det vi her er vitne til, er at vi nå tar i bruk teknologi på en måte som bidrar positivt til trafikksikkerhet, trafikkflyt og bedre utnyttelse av kapasiteten i veinettet. I tillegg vil dette gi miljøgevinster, sier Anders Godal Holt, leder for ITS-seksjonen i Statens vegvesen, til Vegnett, etter å ha sett den danske testen.

Bedre flyt

Tanken er at dette kan utvikles slik at én lastebil leder an, mens flere henger seg på, med kort avstand mellom kjøretøyene. Veimyndighetene i Danmark og Norge ser blant annet for seg at sjåførene bak lederbilen kan gjennomføre sin hviletid mens kjøretøyet er på veien.

Dette kalles intelligente transporttjenester og systemer, forkortet til ITS.

— Denne typen løsninger er nå satt høyt på dagsorden i EU, der vil de ha mer ITS. Man ser at dette blant annet har en stor effektiviseringsgevinst ved at man får bedre flyt i trafikken og slik kan utnytte det eksisterende veinettet bedre. Teknologien kan dessuten bidra til bedre trafikksikkerhet og bedre miljø gjennom at det brukes mindre drivstoff. For å nevne noe, sier Holt til Vegnett.

Testen var et samarbeid mellom danske myndigheter, bransjeorganisasjoner og lastebilprodusentene.