Da går vi gjennom økonomien, og prøver å finne gode løsninger sammen, tilpasset akkurat din økonomi.

Det er spesielt ett tema som går igjen, og det er å låne opp penger med sikkerhet i bolig for å betale ned enten billån eller forbruksgjeld for å få ned månedlige kostnader.

Pant i bilen

Vi starter med billån. Når du bestemmer deg for å kjøpe bil er det viktig å vite at det kun kan opprettes pant i bilen, altså en sikkerhet for lånet, når du kjøper bilen. Billån kan ikke flyttes eller opprettes på et senere tidspunkt. Det betyr med andre ord at du ikke kan angre og flytte lånet tilbake på bilen etter at lånet er innfridd. Du kan med andre ord ikke bruke bilen som sikkerhet etter at den er kjøpt. Men hva betyr dette egentlig for deg? Er det et lurt eller dumt økonomisk trekk?

Hvor mye gjeld du har i forhold til boligens verdi er en viktig faktor. Dersom du har lite lån i forhold til verdi, vil det trolig være en god løsning å ha lån til bil med sikkerhet i bolig.

Men hvis du har mye gjeld i forhold til boligens verdi kan det være en stor risiko å flytte billånet inn i boligen i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå. For eksempel hvis du bor i et gammelt hus, hva hvis taket ryker? Da er det kanskje ikke økonomisk rom til både bil og tak. Og som vi nå vet, kan vi ikke flytte lånet tilbake på bilen.

Tenk langsiktig

Vi må tenke langsiktig. For noen som er godt etablert og som ikke skal bytte bolig på en stund, vil det kanskje ikke bety så mye å bruke av verdien til boligen. Dersom du skal eller ønsker å bytte bolig vil dette spise av egenkapitalen din.

Videre må vi se på lånets løpetid. Et billån betales gjerne ned tre ganger så fort som et boliglån. Et billån betales normalt ned på mellom fem og ti år, mens et boliglån gjerne er opp mot 25 til 30 år.

Trekker du et billån over for eksempel 30 år blir det en veldig dyr bil. Levetiden på bilen er heller ikke 30 år, og det er kjipt å betale på en bil som du har solgt. Med andre ord så bør et billån i bolig lages som et eget lån med kort nedbetalingstid. Da unngår du dette, og har full kontroll på bilens restgjeld.

Andrea Madelen Mosvold Hogga er autorisert finansrådgiver i DNB, og er opptatt av folks privatøkonomi, investeringer og eiendomsmarkedet. Hun har bachelor i rettsvitenskap, og økonomi og administrasjon. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

Eksempler på nedbetaling

Kjøper du en bil til 300.000 og velger å betale denne ned over 30 år vil det være over 200.000 i forskjell om du gjør det over ti år. Her er tre eksempler på finansiering:

  • Sum renter lån kr 300.000,- med boliglånsrente 5,2 prosent + gebyr over 30 år = cirka kroner 292.700,-

  • Sum renter lån kr 300.000,- med boliglånsrente 5,2 prosent + gebyr over 10 år = cirka kroner 85.300,-

  • Sum renter lån kr 300.000,- med billånsrente 7,25 prosent + gebyr over 10 år = cirka kroner 130.560,-

Det vil nok overraske mange at det for noen fortsatt er mest gunstig å ha det som et separat billån.

Renter og gebyr

Renter, gebyrer og kostnader spiller også inn. Det er generelt både høyere rente og gebyr for å ha et billån. Hvis du ønsker å bytte bolig, vil da et billån eller mindre egenkapital begrense deg? Hvordan vil kostnadene rundt det å eie en bil påvirke?

Vi må finne gode løsninger sammen, og det er viktig å ha en god økonomisk rådgiver. For noen kan det å låne opp på boligen redusere månedlige utgifter, og gi en mer romslig økonomi. For andre kan differansen på et billån og boliglån være verdt å betale for.

Forbruksgjeld

Usikret kreditt eller forbruksgjeld har også generelt både høyere renter og gebyrer. Her er det viktig at vi har en åpen og ærlig dialog rundt hvordan denne er blitt til. Har det skjedd en hendelse som gjorde at du trengte pengene umiddelbart? Er det kommet over tid på grunn av overforbruk? Går ikke økonomien rundt slik det er i dag? Da er det her fokuset mitt ligger.

Selvfølgelig skal vi se på økonomien i dag, men vi må også fokusere på årsaken til problemet. Dette er sårt og vanskelig for mange, men dette er det vi i bankene jobber med. God rådgivning, se hele bildet og tenke langsiktig.