Fra Sysla

Denne båten driver med både seismikk og fiske

Hentet 2 milliarder i startkapital, så kom oljekrisen

For å lagre CO2 bør du styre undergrunnen