Vedtok Vipers-forslag. Får 500.000 kroner av kommu­nen.