Vipers slo tilbake etter sensasjonell snuoperasjon