Vipers’ stjerne­trio herjet: – Vi har et større offen­sivt poten­sial i år