Karine Dahlum: – Pappa skal ha mye av æren for at jeg er der jeg er i dag