Heidi Løke-show mot gamle elever – viste ingen nåde