I sommer fant legen sju brudd i nesen. Nå er Løke tilbake i toppslag