Vipers har signert ny strekspiller

June Andenæs (35) blir erstatteren for Mathilde Kristensen på streken i Vipers.