Disse lokale lagene kan gi Vipers kjærkommen hjelp

Vipers har et sterkt ønske om et 1. divisjonslag i Kristiansand. Nå kan de få håndsrekning fra både RIL og Våg, som begge har fått drømmestart i 2. divisjon.