– Jeg tenker at dét kan bikke kampen i vår favør

foto