Start bekrefter: – Flere enkelthendelser har ført til personalsak