Start har fått aksep­tert bud på Grorud-spiss

foto