Setter seg stort mål: – Opprykk er svært realis­tisk