Disse 14 sørlendingene er trolig en del av Starts A-stall i 2017. Øverst fra venstre: Espen Børufsen, Henrik Robstad, Erlend Segberg, Daniel Aase, Tobias Christensen, Rolf Daniel Vikstøl og Simon Larsen. Nederst fra venstre: Lars-Jørgen Salvesen, Lasse Sigurdsen, Eirik Wichne, Benjamin Boujar, Philip Aukland, Mikael Ugland og Thomas Zernichow. Disse 14 sørlendingene er trolig en del av Starts A-stall i 2017. Øverst fra venstre: Espen Børufsen, Henrik Robstad, Erlend Segberg, Daniel Aase, Tobias Christensen, Rolf Daniel Vikstøl og Simon Larsen. Nederst fra venstre: Lars-Jørgen Salvesen, Lasse Sigurdsen, Eirik Wichne, Benjamin Boujar, Philip Aukland, Mikael Ugland og Thomas Zernichow.

Nå kan Start stille et lag med bare sørlendinger