Kommunen har kommet med forslag til ny avtale. Ikke nok, mener Start

Start mener de hjelper kommunen slik dagens leieavtale er.