Forbereder nytt fremstøt. Kan være tapt for Start innen kort tid.

foto