Disse kravene må Start-spillerne følge: – Treningene er normale, men det er mye rundt