Stig Lillejord sammen med Atle Roar Håland på treningsfeltet i fjor høst. Per nå er avtalen avsluttet mellom Lillejord og Start. Stig Lillejord sammen med Atle Roar Håland på treningsfeltet i fjor høst. Per nå er avtalen avsluttet mellom Lillejord og Start. Foto: Jacob J. Buchard

Avtalen gikk ut ved nyttår. Nå skal Start vurdere agent-samarbeidet