Mens Start kan juble, sliter Jerv og Arendal tungt: - Ingen krise ennå