I dialog om fjorårets toppscorer: - Start er abso­lutt inter­essant

foto