- Vi har fått bedre oversikt over sakens rettslige stilling, og har i ettermiddag sendt brev til styret i IK Start, der vi opplyser at det ikke foreligger noen arbeidsrettslig suspensjon av Kjetil Rekdal. Arbeidsmiljølovens vilkår for suspensjon er heller ikke oppfylt, sier advokat Erik Flågan i en pressemelding.

Dermed tar saken mellom Start og Kjetil Rekdal en ny dramatisk vending. Start serieåpner mot Aalesund på Sparebanken Sør Arena lørdag kveld.

- Et suspensjonsvedtak gjort i etterkant av dagens brev vil heller ikke være gyldig, og vil således ikke bli respektert. Start kan ikke under slike omstendigheter nekte Kjetil Rekdal å møte på jobb og utøve sin arbeidsrett. En utelukkelse av treneren fra sin arbeidsplass være et vesentlig kontraktsbrudd fra IK Starts side. Kjetil Rekdal er ansatt for å trene og lede Start i fotballkamper, og han møter som avtalt på jobb i god tid før seriestarten i morgen, sier Flågan.

Flågan ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor Fædrelandsvennen.

Rekdal vil følge advokatens råd

I arbeidsmiljøloven heter det at «dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed (...) og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes.»

Det skal være disse vilkårene som Rekdal og hans advokat mener ikke er oppfylt.

Kjetil Rekdal bekrefter at han vil følge advokatens råd om å gjenoppta sitt arbeide, og opplyser at han nå er godt i gang med å forberede kampplanen for serieåpningen mot Aalesund på Sparebanken Sør Arena, heter det i pressemeldingen.

Fædrelandsvennen var i kontakt med Kjetil Rekdal tidligere fredag. Han ønsket da ikke å kommentere saken, men henviste til sin advokat. Rekdal har ikke besvart vår henvendelse siden denne vendingen i saken.

– Jeg har en gyldig arbeidsavtale med Start, og er ikke ferdig med Start sånn sett. Hva utfallet blir av denne saken har jeg ingen anelse om, selv om jeg er permittert eller fratatt alle oppgaver, sa Rekdal under livepodkasten i regi av VG torsdag kveld.

– Rettslige krav til begrunnelse og bevisgrunnlag

Heller ikke styrelederne i henholdsvis IK Start og Start En Drøm har besvart våre henvendelser. Start opplyser at de vil sende svar til Rekdals advokat først, før dette blir kommunisert til media.

Henning H. Heitmann er arbeidsrettsadvokat i advokatfirmaet SANDS. Han skriver følgende i en epost til Fædrelandsvennen om hvilke regler som gjelder i personalsaker:

– Det gjelder en rekke prinsipper for lojalitet som også innebærer begrensninger på adgangen til å informere om slike saker utad. Det gjelder også rettslige krav til begrunnelse og bevisgrunnlag for å ta ifra en medarbeider oppgavene i stillingen. Dette har styret så langt ikke gitt ut informasjon om, men jeg vil tro at det er drøftet med Rekdal før det ble iverksatt. Slike forhold er interne og bør holdes internt, skriver Heitmann.

– Suspensjon er at arbeidsgiver beslutter ensidig at en ansatt ikke skal arbeide i en tidsperiode mens det gjennomføres undersøkelser og vurdering av forhold som kan medføre avskjed fra stillingen. Den ansatte får samtidig normal lønn. Det kreves at det er «grunn til å anta at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed». Det er strengt og skal mye til, skriver Heitmann.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner sier følgende:

– Jeg kjenner ikke til lignende tilfeller. Som regel blir en trener sparket der og da, det er det vanlige. Senest i saken med Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen, sier Kjenner.

Saken oppdateres