Rosseland vant nasjonal skolekonkurranse

I konkurranse med 2200 klasser var det 6. klasse fra Rosseland skole som gikk til topps til den nasjonale gå-til-skole-konkurransen Beintøft 2020.

Publisert:

Sjetteklassingene ved Rosseland skole i nye Kristiansand kommune ble torsdag overrasket med en sjekk på 30.000 kroner for at de vant den årvisse Beintøft-konkurransen. Foto: Arne Otto Iversen

Brukergenerert innhold

  • Tim Harald Markussen Kelly
    Rektor Rosseland skole

KRISTIANSAND: Da Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland, etterfulgt av et medieteam, trådte inn i klasserommet på Rosseland torsdag 8. oktober, satt forvirrede sjetteklassinger og lurte på hva som var i gjære.

Etter en kort introduksjon av undertegnede ble ordet gitt videre til Skisland, som begynte å prate om FN bærekraftsmål og hvilken betydning det har for jorda av mennesker. Da avslutningen av talen omhandlet skolekonkurransen Beintøft og hvor stolt ordføreren var over å ha en klasse som jobbet så bra, satt elevene på stolkanten i spenning.

For Rosseland sin sjetteklasse var nemlig best i den nye storkommune Kristiansand, i hele Agder og ikke minst Norge. Over 50.000 elever har deltatt og har i løpet av september reist miljøvennlig over 26 ganger rundt jorda (1.059.000 km). Prosjekt Beintøft er et miljøforebyggende tiltak, hvor elevene opptjener poeng ved å gå/sykle til skolen. Dette er kombinert med ukeoppdrag, hvor miljø og bærekraftighet blir dratt inn i undervisningen som skaper en dybdelæring blant elevene.

Pangstart

Kontaktlærer Gunhild Skjørdal Jahr forsto verdien av å få alle med fra start. Det viste seg at kombinasjonen av sosial time med kake var motivasjonen som skulle til for å få alle med fra start. Grunnet den gode start-motivasjonen fra kontaktlærer, fortsatte hele klassen av med å gå og sykle til skolen i allslags vær i hele perioden.

Glade elever og en stolt Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Arne Otto Iversen

Foresatte har ved flere anledninger tilbudt elevene i klassen skyss til skolen, men da har foresatte pent blitt bedt om å kjøre bilen tilbake i garasjen, for kjøring til skolen er ikke «beintøft».

Da prosjektet ble avsluttet fredagen før høstferien, hadde alle elevene syklet og gått hver dag.

Slik så kaka fra Miljøagentene ut. Foto: Arne Otto Iversen

Ukeoppdragene har i seg selv vært en bidragsyter til motivasjon, elevene har funnet det spennende og sett nytteverdi i dem. Spesielt oppdraget som omhandlet mikroplast var givende. Elevene ryddet skoleveien og lokalt med stor glede.

Suksessoppskrift

Rosseland skole har historisk gjort det godt i konkurransen Beintøft. Lokalt i gamle Songdalen kommune gjorde skole rent bord i flere år på rad. Det var derfor ekstremt gledelig å kunne hevde seg på nasjonalt nivå. Skolen har vært i nærheten flere ganger tidligere, men aldri klart full pott, slik som i år.

Beintøft er en godt innarbeidet satsing ved skolen, og elevene gleder seg til konkurransen hvert år. Elev-kretsen til Rosseland skole ligger tett på skolen, gevinsten med lokal nærskole gjør seg tydelig gjeldende.

NRK var på plass for å filme og intervjue. Foto: Arne Otto Iversen

Elevene ved Rosseland skole er vant til å gå og sykle til skolen. Skolen har
kun et fåtall skysselever, i motsetning til de fleste andre skoler i området. Lokale nærskoler gir en klimavennlig og grønn skolevei, og har uten tvil en positiv og god effekt på barn og unge.

God effekt

Kontaktlærer Gunhild Skjørdal Jahr kan bekrefte en tydelig merkbar økning av
opplagte, blide og lærevillige barn til første time, på grunn av gå/sykkelturen til skolen.

Beintøft-konkurransen er med på å skape gode rutiner for elevene, og retter således kritisk oppmerksomhet mot den økende transport-kulturen, til og fra skolen, som er i ferd med å etableres i Kristiansand kommune og i Skole-Norge generelt. Hvor sammenslåing-, nedleggelser- og flytting av lokale småskoler til større skoleenheter, naturlig gir et økt trykk på transport og behov for skyss.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalsporten?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Miljøvern
  2. Jan Oddvar Skisland