Avtroppende daglig leder i NFF Agder, Kjell Håkonsen, til venstre. Påtroppende daglig leder Yngvar Håkonsen til høyre. NFF Agder

Han blir ny daglig leder i NFF Agder

Yngvar Håkonsen overtar som daglig leder i NFF Agder fra 1. mai. Kjell Johnsen gir seg i stillingen etter 20 år.

NFF Agder

KRISTIANSAND: Kjell Johnsen ønsker etter 20 år som daglig leder å fratre sin stilling. Han går nå over i en ny rolle som Seniorrådgiver fra 1. mai.

– For meg er det helt naturlig å overlate roret til yngre krefter. Ved å gå over i en rolle som seniorrådgiver beholder vi kontinuitet, og overgangen for ny daglig leder vil forhåpentligvis være litt smidigere. Jeg er supermotivert for denne rolleendringen, og gleder meg både til endrede arbeidsoppgaver, samt å støtte opp om Yngvar som ny daglig leder, sier Kjell Johnsen.

Alf Hansen, direktør i NFFs utviklingsavdeling, kommer med følgende kommentar:

– Jeg vil takke Kjell for den innsatsen han har lagt ned i fotballkretsen gjennom mange år. Kretsen er i dag meget velfungerende og står fram som en utviklingsorientert og offensiv krets. Kjell Johnsen og Yngvar Håkonsen har jobbet tett sammen i flere år og har sammen ledet utviklingsarbeidet på en utmerket måte. Jeg er svært godt fornøyd med tilsettingen av Yngvar. Med den ansettelsen får kretsen god kontinuitet og kraft i sitt utviklingsarbeid de kommende årene.

Yngvar Håkonsen har jobbet åtte år som nestleder og klubbutvikler i NFF Agder. Han har bakgrunn som fotballspiller i Norge og Belgia, samt studier innen journalistikk, pedagogikk og ledelse. Han uttaler følgende:

– Jeg føler meg veldig motivert for jobben som daglig leder av kretsen. Nå ville tilfeldighetene det slik at tidspunktet skjer 1. mai, og jeg har vært gjennom en god prosess med samtaler og intervjuer inne på Ullevaal. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben og de spennende utfordringene som ligger i stillingen som daglig leder i NFF Agder.

– Fremover vil vi fortsatt prioritere utvikling og gjennomføring av aktiviteter i henhold til NFFs handlingsplan. Vi har spesielt fokus på trener-/spillerutvikling, Kvalitetsklubb, jentefotball og dommerutvikling, i tillegg til å være et serviceapparat for kretsens klubber, med høy kompetanse og bred erfaring.