Vi fortsetter ikke som før!

Tiden med mange doble fotballøkter og to-tre kamper i uka er over for mange år siden.

Publisert: Publisert:

Tobias Børkeeiet, Hugo Vetlesen, Peder Vogt, Andreas Hanche-Olsen og Emil Bohinen har alle gått NTG/Stabæk-modellen. Foto: Kristian Bjerke

Brukergenerert innhold

  • Viggo Strømme
    Sportssjef NTG Fotball

GJESTEKRONIKK: Takk til Christian Thue Bjørndal som i sin kronikk «Hvorfor fortsette som før når så mange skades og slutter?» setter søkelys på totalbelastning i ungdomsidretten. Han etterlyser gode eksempler og alternativer.

NTG Bærum Fotball fortsetter ikke som før! Tiden med mange doble fotballøkter og to til tre kamper i uka er over for mange år siden.

Læresetning

Etter hundrevis av timer med klubbesøk til de beste fotballmiljøene i både Sør-Amerika og Europa sitter jeg spesielt igjen med en læresetning som har brent seg fast:

– Entrenamiento es docificaciòn (trening må doseres)

Ordene tilhører Gabriel Macaya, en svært anerkjent fysisk trener fra Argentina. Det betyr at spillerne må trene nøyaktig det som kreves og er nødvendig. Kampen er referansen når resten av treningsuka skal designes. Kampen bør måles med gps for å finne den faktiske belastningen (antall høyintensive aksjoner), for å vite hva slags restitusjon som er nødvendig og ikke minst for å drive adekvat treningsplanlegging.

Professor Gabriel Macaya legger stor vekt på at trening må doseres riktig. Fra studiebesøk i Buenos Aires. Foto: Privat

«The big battle» står mellom aktivitet versus hvile samtidig som skader unngås. Unge spillere som eldre trenger å restituere seg etter en tøff fotballkamp. Hovedgrunnen til restitusjon er å reversere prosessene som leder til tretthet (fatigue). En kamp kan resultere i flere former for tretthet, men hovedårsakene ser ut til å ligge i faktorer knyttet til endringer både perifert i muskler og sentralt i
nervesystemet.

Eksempelvis kan økt sårhet og stivhet i muskulatur etter kamp være knyttet til småskader i muskelfibre, som kommer som et resultat av bevegelsesmønsteret i fotball med mye start-/stoppaktivitet. Dette leder til betennelser i muskulatur, og en midlertidig svekket muskelfunksjon. Disse og andre små skader til muskulatur kan påvirke evnen til å utøve maksimal kraft, og kan påvirke fysisk prestasjon i timer og dager etter en kamp.

Mange faktorer

I tillegg virker nervesystemet å være en sentral faktor når det kommer til svekket maksimal styrke og sprint-prestasjon etter kamp.

Andre faktorer er lav væskebalanse og lavere andel glykogen i muskler. Glykogen i muskler er et viktig drivstoff i høyintensivt arbeid, og har vist seg å være lavt etter kamper. I tillegg kan man ikke se bort fra mental tretthet, som i hyppige kampperioder kan lede til utbrenthet og stress, grunnet eksempelvis mye reising og dårlig søvn.

Kristiansanderen Viggo Strømme, sportssjef NTG Bærum Fotball, har skrevet denne kronikken. Foto: Sunniva Halvorsen

For ungdom er oppmerksomhet og konsentrasjon viktige forutsetninger for å kunne lære. Ved mental tretthet kan motivasjonen minske, og ved fysisk tretthet synker de motoriske ferdighetene.

Det er med andre ord vanskeligere å vedlikeholde teknisk og fysisk prestasjon (kvalitet) i kamp. Tenk på dette! Fem fotballøkter pluss en kamp kan gi ca. 5x 7 000 meter pluss 12 000 meter ca. 47 000 meter jogging, løping og sprinting i løpet en treningsuke. Kunstgresset kan være hardt, dårlig og skoene det samme. En skjevstilling i bekkenet eller over/underpronasjon kombinert med mange start/stopp bevegelser og retningsforandringer kan slite fælt på ankler, knær, lysk og hamstring.

Modelleringsprinsipper

For å lykkes må det ligge en modell og et sett med prinsipper som følges. Her er våre:

– 35 fulle kamper i året
– En full kamp i uka
– En full fridag hver uke
– En dag med kvalitativ restitusjonstrening gjerne kombinert med styrke på overkropp
– En sekvens med kampanalyse og refleksjon
– Fem fotballøkter pr. uke
– En dag med styrke, en med utholdenhet og en med hurtighet (alt i en fotballkontekst og
lengst unna kamp)
– To ganger skadeforebyggende aktiviteter pr. uke, innlemmet i vanlige økter
– To ganger styrketrening med vekt på sentralstabilisering og styrking av underekstremitetene
(gjerne i enfotsøvelser og fotballaksjoner)
– Sjelden to fulle og vanlige fotballøkter på kunstgress samme dag
– Må det spilles to kamper på en uke (cup) må hele uka omstruktureres
– Individualisering i forhold til antall spilte kampminutter, rolle, belastning og
treningspåvirkning
– Desember er satt av til alternativ trening og andre aktiviteter
– Kvalitet kommer før kvantitet

Hvordan få til dette?

Kanskje er det kun et fullverdig klubb-skolesamarbeid som kan sikre en god nok modell? NTG/Stabæk-samarbeidet på herresiden har ført til at nesten femti spillere har debutert i Eliteserien, ti har spilt for Norges U21-landslag og åtte har debutert for A-landslaget. Thorsby, Askildsen, Børkeeiet, Brynhildsen, Thorstvedt, Bohinen, Vetlesen og Hanche-Olsen er noen som har gått NTG/Stabæk-kombinasjonen de siste årene.

Modellen sikrer veldig korte bånd mellom jr. og A-lag, enkle hospiteringsordninger, samme treningstid på dagtid og et solid trenerkorps ansatt i 100 % stillinger med full kontroll på treningsprosessen og samarbeid med landslagene.

NTG-guttene har fire fotballøkter kl. 1015 på dagtid i løpet av uka pluss søndag. Kamp enten mandag eller torsdag i en normaluke. Styrketrening på skolen kl. 1530 tirsdag og fredag. De fleste kveldene og etter middagene er fri til lekser, hvile og fritid. Det gir også bedre vilkår for treneren og foreldre får mindre kjøring.

Også på jentesiden

Nå gjør vi det samme på jentesiden. Utfordringen mange steder er at selv om noen spillere på et lag går på toppidrettsgymnas, så gjør ikke alle det. Det betyr at laget må ha fire-fem økter på kveldstid pluss kamp og trening i helgen. I tillegg kommer treningene på skolen. Det kan fort bli for mye. Rekkefølgen på treningene og
doseringen blir ikke riktig nok. I de nye samarbeidskonstellasjonene våre med Stabæk Fotball kvinner og ØHIL Kvinner toppfotball sikrer vi høy måloppnåelse på prinsippene som er nevnt over.

Ingvild Stensland er ansatt hos NTG og Stabæk. Jens Petter Berg er ansatt hos NTG og i ØHIL. Dette fører til god nok oversikt for hver spiller og de ulike aktivitetene kan bli satt i rett rekkefølge. Stabæk har to lagsøkter på dagtid, noe som har tatt bort minst to kveldsaktiviteter. Det betyr mindre reising, kortere dager, mer fritid, tid til lekser og mer hvile. Samtidig opprettholdes den mengde trening som vi mener er nødvendig. På NTG tror vi på en helhetlig tankegang. Vi ønsker å se hele eleven, gi en fullverdig utdannelse og evne til å selv ta ansvar når tiden er inne.

Fotballspill innebærer risiko. Vi klarer nok ikke å eliminere skadeomfanget, men det er et klart mål å redusere både akutt- og belastningsskader. Personlig tror jeg at antall skader generelt i ungdomsidretten har en klar korrelasjon med manglende og god bevegelseskompetanse ervervet før puberteten. Det er det vanskelig å endre på.

Publisert:
Vil du skrive for Lokalsporten?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Ingvild Stensland
  2. Fotball
  3. Blogg