Talentarbeid er en viktig, men vanskelig kunst

Klarer du som trener å «dyrke» alle dine spillere, har du lykkes. Selv om topplasseringene uteblir.

Publisert:

– Etter mine erfaringer er den «indre driven» det som blir avgjørende når alt kommer til alt, skriver venndølen Steinar Skeie (59). Bildet er tatt fra en tidligere Sør Cup-kamp i Kristiansand. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Brukergenerert innhold

  • Steinar Skeie
    Vindbjart FK
Denne artikkelen er over ett år gammel

SYNSPUNKT: I sammenheng og forlengelse av mitt innlegg om topping og ekskludering, er det naturlig med en oppfølger om temaet talenter og talentutvikling. For dette henger på mange måter sammen. Her foregår det også ofte utvelgelse på feil grunnlag. Kanskje en idé at barn og unge selv kan velge nivå/antall dager de vil bruke på fotball i klubben. Hvorfor ikke?

Talentarbeid er en viktig, men vanskelig kunst. Som altfor mange har for bombastiske meninger om. Det skrives og menes mye om talenter og talentutvikling. Mye bra, men også en del som ikke er så bra.

Andre kulturer

Vi ser også at flere andre kulturer plukker opp fem-seksåringer. Men er det så sikkert at det er riktig? I vår kultur? Og med vårt folketall? Jeg tror ikke det. Vi er et land som er milevis foran mange andre på psykososiale forhold. Det betyr blant annet at vi er flinkere enn mange til å ta vare på alle. Og det norske samfunnet har da også fått fram en rekke utøvere i toppklasse. Også i fotball. Men vi kan og bør selvsagt få fram mange flere i vår kultur. Mange flere!

Talentidentifisering

Hva er et talent? Altfor ofte blir spillere altfor tidlig definert som talent. Og konsekvensen av dette er da også at det altfor ofte «glemmer» spillere som kan ha det i seg. At et trent fotball øye til en viss grad- og i noen tilfeller kan se noe ekstraordinært, er nok riktig. Men likevel ender det av flere årsaker veldig ofte ikke der man trodde det skulle ende.

Det å identifisere et talent i ung alder, er etter min mening uhyre vanskelig. Spesielt fordi det skjer mye fysisk og psykisk gjennom oppveksten. Blant barn og unge er det ofte de med best fysikk som dominerer. Statistisk sett er disse født tidlig på året. Egentlig ikke så rart, ettersom de fort kan ha flere måneder/opp til ett års forsprang på sine lagkamerater og konkurrenter.

Det betyr at de også ofte får «talentstempelet», og drar da fordel av dette gjennom hele oppveksten. Så vet vi at fysikken utjevner seg. I tillegg er fysikk veldig trenbart etter hvert som man blir eldre. Ergo bør ikke fysikken vektlegges på barn og unge når en leter etter talenter. På tross av at de dominerer.

Tekniske og taktiske ferdigheter

Tekniske ferdigheter/kroppsbeherskelse er ikke nødvendigvis så framtredende og utviklet når man er ung. Man må ha et relativt «trent øye» for å fange opp dette. Teknikk er jo også veldig trenbart.

Det samme kan man si om taktiske ferdigheter. Eller sagt på en annen måte: Fotballforståelsen. Den er også veldig trenbar. Og selvsagt særdeles viktig for dem som til å lykkes til slutt. Gode tekniske og taktiske ferdigheter er mao. avgjørende om man virkelig skal lykkes som fotballspiller. Og begge deler er altså veldig, veldig trenbart. Med et slikt utgangspunktet finnes det jo da ingen begrensninger for hvor god hver enkelt kan bli på disse feltene. Men mye og riktig trening/påvirkning over tid, er likevel helt avgjørende.

Mentale ferdigheter

Alt avhenger til slutt av hva som skjer inne hodet til den enkelte. Det er her det største skille går mellom de som lykkes og de som ikke gjør det. Hvor ofte har vi ikke sett såkalte. «talenter» som kommer dit, men ikke lenger? Og hvor ofte har vi ikke sett at det er de nest beste som blir best til slutt?

Etter mine erfaringer er den «indre driven» det som blir avgjørende når alt kommer til alt. Er den «indre driven» sterk nok, elsker man å trene. Masse! Uansett når. Uansett vær. Uansett hvor. Du ofrer ingen ting, men du føler du må ofre fotballtreningen om du må gå i bursdager, reise på hytteturer gå i selskaper eller lignende. Du bare elsker dette fordi fotball er det gøyeste du vet. Du har sannsynligvis kjent på mestring og utvikling. Og du får et inderlig sterkt ønske om å bli så god som mulig. Kanskje en drøm om å bli best til slutt. Deilig følelse da!

Vindbjart-trener Steinar Skeie har skrevet dette innlegget. Foto: Fædrelandsvennen (arkivfoto)

Hvordan skapes så denne «indre driven»? Det er selvsagt et veldig vanskelig spørsmål. Og det er ganske sikkert mange svar på det. Tidligere erfaringer kan nok også ha en betydning. Det kan være suksessopplevelser og mestring i trening og kamp. Tilbakemeldinger fra medspillere, tilskuere, trenere eller familie. Eller har du selv oppdaget noe. Resultatet av slike erfaringer kan utløse en «megaeksplosjon» der inne. Da er det ingen ting som vil stoppe deg. Ingen ting!

Disse mentale og avgjørende egenskapene kan selvsagt være fraværende i tidlig alder. Og jeg tror som nevnt de kan trigges og utvikles ved rette stimuli/påvirkning. Også når man er eldre. Trivsel og trygghet i treningsmiljøet er sannsynligvis da viktige faktorer.

Den viktigste «triggeren» vil nok være at du av en eller annen grunn har fått «troen på», og «ønske om» å oppnå noe som fotballspiller. Da kan ord og setninger som blir sagt fra trener eller andre viktige personer, kunne ha svært stor påvirkning på interessen/motivasjonen. Ord og setninger som blir sagt kan fort huskes livet ut. Ordrett! Men det kan også negative tilbakemeldinger/utsagn. Og slike tilbakemeldinger kan altså da både «trigge» og «drepe» motivasjonen.

Oppsummering

Som dere forhåpentlig skjønner, er min oppfatning at det er vanskelig å si hvem som blir best til slutt. Til det er det altfor mange variabler som spiller inn. Sykdom og skader må også nevnes. En ydmyk holding til hvem som er de største talentene vil derfor uten tvil anbefales. «Dyrk» i stedet alle og enhver. Da er du garantert å treffe som trener.

Til sist vil jeg bare komme med et hjertesukk som jeg også tror er viktig i forhold til å gi flest mulig best mulig vekstvilkår i fotball miljøet. Også de mest talentfulle.

Fotballens natur handler selvsagt om konkurranse. Og da om å vinne. For å oppnå gode resultater handler det om UTVIKLING av lag og enkeltspillere. Tenk derfor langsiktig. Det betyr høy TRIVSEL, TRYGGHET OG MESTRING. For alle! Det innebærer da også riktige UTFORDRINGER tilpasset hver enkelt. Gode og riktige råd til egentreningen er også en av flere viktige faktorer. For det er egentreningstimer det er flest av hos dem som blir aller best til slutt.

LEK, KREATIVITET, GLEDE bør derfor være de viktigste ledetrådene i barne- og ungdomsfotballen. Klarer du det, er sjansen stor til at du lykkes som trener! Da vil også laget, klubben og fotballen lykkes som samfunnsaktør. Og slik vil vi også «dyrke» og «trigge» de råeste talentene. Også de talentene du som trener enda ikke har oppdaget.

PS! Dette er ingen fasit, kun en mening. Lykke til!

Publisert:
Vil du skrive for Lokalsporten?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Fotball
  2. Talentutvikling