Klargjøring før koronatrening med G10-laget til Birkenes. Klargjøring før koronatrening med G10-laget til Birkenes. Foto: Birkenes IL

Glede i Birkenes IL for Fair play-pris

Det er kjempestas å få Fair play-prisen blant 75 fotballklubber i Agder fotballkrets.

BIRKENES: Denne prisen henger virkelig høyt for oss, spesielt når man se hvilke kriterier som ligger til grunn (les dem lenger ned i dette innlegget). Den er et bevis på at vi gjør mye riktig i klubben for tida. Prisen omfavner noe av det aller viktigste i fotball (eller all idrett for den saks skyld), nemlig gode verdier og holdninger, trygghet og ikke minst respekt.

De siste årene har vi jobbet godt og målrettet for strukturere opp klubben, for å være i stand til å tilby et bredt og likeverdig fotballtilbud til alle i årene framover. Det at vi er i prosess til å bli Kvalitetsklubb, med veiledning fra NFF Agder har også hjulpet oss godt til å bli mer bevisst på dette.

Trygge rammer for spillere og dommere rundt trening og kamp, ikke bare for våre egne, men også for besøkende i Birkenesparken er viktig. Dette ble ekstra aktuelt i et år med strenge koronarestriksjoner hengende over oss. Kampverter, og en god plan for å håndtere utfordringene, gjorde sitt til at vi kan si at vi tok vår del av ansvaret rundt smittevern.

Oppstart av treninger med god avstand. Foto: Birkenes IL

Fair play-arbeidet gjør seg ikke selv, derfor deler jeg prisen med alle trenere, lagledere, spillere, dommere, foreldre og alle andre som tatt i et ekstra dugnadstak for klubben vår i et utfordrende år. Vi er veldig stolte over å havne i så godt selskap med 17 andre klubber i landet. Prisen på kr 10.000 skal vi bruke på flere Fair play-tiltak.

Fagansvarlig Fair play i NFF, Rasmus Olstad Semmerud, har sagt følgende til fotball.no om denne prisen:

«Et godt forankret verdisett, synliggjøring og gode holdninger er avgjørende for gode og inkluderende klubb- og lagmiljøer. Denne prisen henger høyt og går til klubbene som skiller seg ekstra positivt ut»:

Følgende kriterier legges til grunn:   Organisatorisk:    Klubben har:

– Likeverdig tilbud til både jenter og gutter   – Dokumentert en aktiv inkluderingspolitikk   – Skriftlige retningslinjer når det gjelder Fair play ("slik skal vi ha det hos oss").   – Fair play som tema på foreldremøter   – Egen kontaktperson når det gjelder Fair play med rollebeskrivelse for denne funksjonen  – Holdningskontrakter med alle eller grupper av spillere, eventuelt også med trenere og ledere   – Aktivt forhold til foreldrevettreglene     Anlegg:    – Fair play er synlig på klubbens anlegg/klubbhus med flagg, banner, plakater etc.     Kampramme:    – Fair play-hilsen gjennomføres i alle lag – før og etter kamp   – Klubben har kampverter i alle kamper   – Fair play-klubbdommervester i alle barnekamper

* Særlig i år legges det vekt på kampvertens rolle og smittevern, jevnfør kapitlet Kampgjennomføring i fotballens koronahåndbok.

Vis fakta ↓
Årets Fair play-klubber 2020