Fra venstre: Skipresident Eriks Røste, daglig leder VSA Aud Vegerstøl, styreleder VSA Reiulf Heen , entreprenør Håvard Nilsen, fylkesvaraordfører Aust-Agder Jon-Olav Strand og ordfører Vegårshei Kirsten Helen Myren. Inge Lines

Skipresidenten åpnet rulleskianlegg på Vegårshei

President i Norges skiforbund, Erik Røste, erklærte tirsdag kveld det nye rulleskianlegget på Vegårshei for åpnet.

Inge Lines
Styreleder Vegårshei Idrettslag

VEGÅRSHEI: Røste åpnet tirsdag kveld det nye anlegget for rulleski- og skiskyting på Vegårshei. Det er laget en asfaltert rundløype på to kilometer med moderne snøproduksjon og et tilhørende skiskytteranlegg. Anlegget har kostet over 100 millioner.

Det var bra med folk som hadde møtt opp, og det var i tillegg taler fra ordfører, vara-fylkesordfører og leder av Vegårshei idrettslag. Det var også en uformell skyte-konkurranse mellom politikere, idrettslagsledere og unge utøvere.

Anlegget sett fra oven. Luke van der Linden

Mange var møtt frem for å overvære åpningen. Inge Lines

Mange var møtt frem for å overvære åpningen. Inge Lines

  1. Skipresident Erik Røste Inge Lines

  2. Fylkesvaraordfører Aust-Agder Jon-Olav Strand Inge Lines

Ordfører Vegårshei Kirsten Helen Myren Inge Lines