Det betyr noe å bli sett

I A-larm fotball kan alle være med, ikke bare rusavhengige.

Publisert:

A-larm er Norges største og eldste organisasjon for rusavhengige og pårørende, med hovedkontor i Kristiansand. A-larm fotball ble etablert i januar 2015. Gruppen består av rundt 35 personer og her er et knippe av dem. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

  • T. Christiansen
    Mentor og gruppeleder, A-larm Agder

Deltakere med bakgrunn fra hvert sitt land, hvert sitt miljø og med hvert sitt sammensatte sosiale behov. Denne gjengen har skapt sin egen arena; et treningsfelt for mer enn å sparke ball. Her er det de personlige forbindelser som betyr noe, inkluderingen og kameratskapet, det at vi gjør noe sammen, forskjellige som vi er. Fotballbanen er blitt et sted hvor sosial kompetanse bygges opp og fordommer brytes ned.

You’ll never walk alone

Der offentlige tiltak for sosial integrering ofte kan virke fremmedgjørende, fungerer samholdet her som et trygt sted for all slags folk. Der kommunale eller statlige rusforebyggende prosjekter gjerne kan oppleves sosialt stigmatiserende, kjennes det mangfoldige fellesskapet her som befriende, med sitt fravær av for eksempel hjelper- og mottakerroller.

Alle som vil kan være med, ikke bare rusavhengige. Det trengs ingen henvisning eller søknad om plass. Det finnes hverken skjema eller ventelister. Verdisettet bunner i å ta vare på hverandre, lære av hverandre og identifisere seg med hverandre. Det handler om lek, vennskap, mangfoldighet og normalisering. Her er vi som vi er, ikke vanskelige utfordringer eller diagnostiske tilfeller.

For alle

John: «Jeg er tidligere misbruker, og ser hvor viktig det er at vi samles en-to ganger i uka for å spille fotball. Det er så gøy å se at det nytter. Vi sprudler av glede når vi trener og spiller sammen».

Fellesskapet demonstreres ukentlig. Folk i denne gruppa følger hverandre opp. «Du var ikke på trening i går», kan være nok til at vedkommende stiller opp igjen den neste uka, enda han egentlig hadde tenkt å legge fotballskoene på hylla. Det betyr noe å bli sett.

Ole Johan: «Fotballtreninga og kampene er viktig for meg på grunn av samholdet og kameratskapet. Og ikke minst er dette et godt og trygt miljø å være i. Her er alltid noen gode ord, enten det gjelder spillet på banen eller bare at en stiller opp».

Normalisering

Sinne og frustrasjon får utløp i bannskap, armbruk, skudd og taklinger. Engasjementet og den intense aktiviteten er med på å skjerpe oss. Oppmerksomheten på ballen, konsentrasjonen om spillet og de andre på banen. Midt oppi dette er vi til stede, litt utenfor oss selv. Svette, slitne og godt fornøyde. 

Etter trening somler vi gjerne litt, tar oss god tid med å drikke vann, tørke svette og pakke bag. Da er det enkelt. Praten går, og vi er bare oss selv.

Phillip: «A-larm fotball har gjort mye for meg. Vi har et godt inkluderende miljø hvor alle bryr seg om hverandre. For meg betyr det mye å kunne komme til et rusfritt tilbud og en aktivitet som alle er velkomne til uansett, og bli tatt godt imot. Dette har hjulpet meg i mitt møte med mennesker, og det hjelper meg å vokse sosialt og i møte med sosiale situasjoner». 

Misbruk av for eksempel rus er svært ofte knyttet sammen med miljø og situasjon. Det er ikke uten grunn at mennesker i behandling oppfordres til etablering av nye sosiale nettverk og forbindelser. Endring av livsstil og vaner er en krevende og komplisert prosess. I A-larm fotball forsøker vi å skape et trygt miljø hvor det fokuseres på samvær og mestring istedenfor sykdoms- og institusjonsprat.  Her forsøker vi å legge til rette for at folk får være seg selv, uten å måtte forklare væremåte eller atferd. Vi er ikke ute etter en bestemt type mennesker, spesielle ferdigheter eller erfaringer. Hvem som helst kan bli med. Alle ferdigheter ønskes velkommen. Alle erfaringer. 

Ole Martin: «Det som er veldig kult, er at på fotballaget til A-Larm så er det både mennesker med rus- eller kriminalitetsbakgrunn og mennesker som har levd A4-liv. Du har alt fra tunge rusavhengige til super-kristne. Det synes jeg er fantastisk».

Fem år med A-larm fotball

A-larm fotball ble etablert i januar 2015. Gruppen består av rundt 35 personer. En fast kjerne på 15-25 spillere møtes hver uke. Flere er i fast jobb, noen studerer, andre er arbeidssøkere eller i ferd med å planlegge fremtidig praksis. Felles for oss alle er at vi liker å treffes regelmessig, bare for å sparke fotball, løpe, drible, kjefte, krangle og le.

Det er ikke mange kampene vi har vunnet. Vel har vi oppnådd sluttspill i bedriftsturnering for et par år tilbake, og vi har fått bronseplass i turnering for gatelag i Stavanger. I bedriftsserien slipper vi inn altfor mange mål, og vi skårer altfor få. Nivået i vår egen spillergruppe er variert, og det skal det være. Det er ikke alltid vi stiller med toppet lag. Likevel holder vi sånn noenlunde følge med bedriftslagene, og de har flere spillere som tidligere var aktive i andre- og tredjedivisjons fotball. Vi kunne godt valgt enklere motstand, spilt bare mot forskjellige gatelag, men gjør det ikke. Vi spiller mot de beste i bedriftsserien. De representerer helt alminnelige arbeidsfolk. Noen ganger vinner vi. Men det er mest på trening.

Heia A-larm!

Les også:

Fra rusmisbruk til fotballglede

Fra rusavhengig til supersupporter

Publisert:
Vil du skrive for Lokalsporten?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785
  1. Fotball
  2. Rus