Dette innlegget, skrevet av Anne Lise Lassen og Åse Karin Wigemyr fra Vest-Agder Idrettskrets, er et tilsvar til Marius Johnsens innlegg i Lokalsporten om mangelen på gode fotballbaner om vinteren. Idrettskretsen mener ventetiden på grønt fotballdekke kan benyttes til eksempelvis å gå på skøyter. NTB Scanpix

Fortvil ikke, Marius Johnsen!

Når fotballbanen ikke er måket, kan dugnadstrenere benytte muligheten til å gi barna alternativ trening og bred bevegelseserfaring.

Brukergenerert innhold

Anne Lise Lassen og Åse Karin Wigemyr
Vest-Agder Idrettskrets
Publisert: Publisert:

4. april uttrykte dugnadstrener Marius Johnsen i FK Vigør stor frustrasjon over snødekte kunstgressbaner som etter hans syn begrenser spillerutviklingen og Norges sjanse til å bli en bedre fotballnasjon. Vest-Agder idrettskrets ønsker at alle idrettsanlegg blir benyttet mye gjennom hele året, og vi forstår godt ønsket om snøfrie baner året rundt. Samtidig vil vi understreke viktigheten av allsidig trening innenfor all idrettsaktivitet for barn i alderen 6-12 år.

Espen Tønnessen, fagsjef for trening hos Olympiatoppen, har skrevet en artikkel om hvordan barne- og ungdomsidrett må sees på som en naturlig forlengelse, og et supplement til barn og ungdoms egenorganiserte lek. I denne artikkelen henviser han til forskningsresultater som viser at allsidig og variert trening med gradvis mer spesialisert trening etter hvert som en nærmer seg senioralder gir færre skader, mindre frafall og bedre resultater (høyere prestasjonsnivå), enn om treningen er spesifikk og ensidig fra barn til voksen.

Forrige uke skrev Marius Johnsen dette innlegget i Lokalsporten. Faksimile

Snødekte baner kan derfor sees som en mulighet for å legge til rette for alternativ trening som en del av spillerutviklingen. Barnefotballen skal skape gode opplevelser og en følelse av mestring. De erfaringene barn tar med seg herfra skal skape en indre motivasjon til å ta steget videre til toppen.

Dette budskapet er viktig å formidle til alle dere dugnadstrenerne som vurderer å avlyse treningen på grunn av snødekte baner. Ikke la frustrasjonen over mangel på måkte baner ta overhånd. Grip heller sjansen til å trene alternativt, og styrk samarbeidet med de andre idrettene i idrettslaget. I Norges fotballforbund(NFF) sin handlingsplan står det i kapittelet om «Barn» at det er et prioritert satsingsområde å lage gode klubbmodeller for tilpasset aktivitet, også annen idrett». Og ifølge fagansvarlig på aktivitetsavdelingen for barn og unge i NFF, Bo Folke Gustavson gir deltagelse i andre idretter overføringsverdi til fotballen.

Så til alle dugnadstrenere der ute: Husk at når banen ikke er måket, kan dere benytte muligheten til å gi barna alternativ trening og bred bevegelseserfaring. Dette kan også bidra til idrettsglede, fellesskap og god helse - et godt grunnlag for å ta steget opp til toppfotballen når den tid kommer!

Publisert:
Vil du skrive for Lokalsporten?
Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785