Anine Linnea Keen Hansen (fylte 15 år i oktober) fra Grimstad var nylig best både i Norge og Europa i den globale konkuransen Crossfit Open. Bare seks jenter i Canada, USA og Brasil var bedre enn henne i hele verden i aldersklasse 14–15 år. Anine Linnea Keen Hansen (fylte 15 år i oktober) fra Grimstad var nylig best både i Norge og Europa i den globale konkuransen Crossfit Open. Bare seks jenter i Canada, USA og Brasil var bedre enn henne i hele verden i aldersklasse 14–15 år. Foto: VM Photography

Sjokkerte meg selv i Crossfit Open