RBK-legendenes dom: – Han har styrket sitt kandidatur