Nest-Sotra budsjetterer med 1,6 millioner i bilgodtgjørelse. En sjekk av ¿ spillernes bosted og treningsmengde viser at de har krav på halvparten.

Nest-Sotra satser hardt, har gjort det lenge og har for så vidt råd til det. I ryggen har de flere tunge sponsorer og mange ildsjeler jobber knallhardt for å beholde posisjonen som Sotras beste A-lag. I arbeidet med å kartlegge pengebruken i lokalfotballen, har omtrent alle kilder fremholdt for BT at man får ekstra godt betalt på Sotra. Noe lar seg forklare med at mange av spillerne bor i Bergen og faktisk kan skrive en del kjøregodtgjørelse.

Noe lar seg forklare med det. Neppe alt.

Bilgodtgjørelse

Nest-Sotra har i år et budsjett på 1.590.000 kroner i bilgodtgjørelse. Det er klubbens uten sammenligning høyeste utgiftspost. Basert på fjorårets regnskap tilsvarer utbetalt bilgodtgjørelse samtlige sponsormidler for hele klubben, lagt sammen med inntekter fra loddsalg/lotteri, billettinntekter og alle kioskinntekter.

Klubben har budsjettert med å øke utgiftsposten med omtrent 220.000 fra i fjor til i år.

Men klubbens relativt nyvalgte formann Espen Strømme forsikrer om at det må kostnadskutt til i Nest-Sotra. Strømme er finansdirektør i Hansa/Borg Bryggerier og har greie på økonomi. Han ønsker ikke å stå ansvarlig for et underskudd i klubben. Samtidig fremholder lederen at klubben ønsker å vri noe av det relativt ensidige fokuset på klubbens A-lag til å satse mer på aldersbestemt fotball.

– Det er det ikke tvil om at vi ser behovet for å dreie mer av midlene nedover i den aldersbestemte fotballen. Vi er blitt enige om å ha en trenerkoordinator og skal styrke kompetansen til trenere og lagledere i den aldersbestemte fotballen, sier Strømme.

— Et svik

Strømme åpner intervjuet med å presisere følgende:

Utbetaling av svarte penger foregår ikke i Nest-Sotra. I så fall er det et svik .

I det hele tatt er det ikke så mange helsvarte penger i fotballen lenger. De brune konvoluttene er på vei ut. Inn er kommet kjørelister som ikke henger på greip. Strømme bekrefter at Nest avtaler bilgodtgjørelse i kontraktene med spillerne.

Vi avtaler et tak på hvor mye vi er villige til å betale. Taket er selvsagt styrt av markedet. Men kjøringen skal være reell .

Strømme oppgir at spilleren som har det høyest under taket har 95.000 kroner i året i bilgodtgjørelse. Han må altså kjøre om lag 30.000 kilometer årlig i forbindelse med fotballen. Spilleren det er snakk om bor rundt 26 kilometer fra Ågotnes, hvor Nest-Sotra trener. Godtgjørelsen tilsvarer 573 årlige tur/retur-reiser til Ågotnes. Strømme opplyser videre at det ikke er regelen at spillerne kjører privatbil til bortekampene i Stavanger-området eller på Østlandet. Han oppgir at A-laget trener fire-fem ganger i uken og at det er 19 spillere i troppen som mottar bilgodtgjørelse.

Krav på under halvparten

Basert på formannens egne opplysninger, laget BT et regnestykke. Vi tok med samtlige 25 spillere i A-stallen, for vi visste ikke hvilke 19 som mottar godtgjørelse. Vi sjekket spillernes bosted gjennom offentlig tilgjengelige registre, de to vi ikke fant adressen på ble plassert 30 kilometer fra Ågotnes (omtrent på Helleneset eller på Hop). Vi sjekket reisevei på Gule sider, la til 15 hjemmekamper og kjøring i privatbiler til bortekampene i Åsane, på Austevoll, i Førde og i Haugesund. Vi tok med alle klubbens trenere ned til lillegutt/lillejentenivå og vi har rundet opp samtlige tall med rause marginer. I forståelse med Strømme, har vi basert oss på 4,5 treninger i 46 uker i året.

Vi kom frem til at Nest-Sotras spillere, trenere og lagledere har krav på å få utbetalt 695.023. Altså 894.977 kroner mindre enn klubbens budsjett. Strømme opplyser for øvrig at klubben regner med å betale ut vesentlig mindre enn det de har budsjettert med.

Når strømme får regnestykket i hånden begynner han å stusse.

– Hvordan forklarer du dette, Strømme?

Etter en kort pause, kommer svaret:

Det svaret har jeg ikke til deg. Det er klart at det kommer egentrening i tillegg her .

– For veldig mange hundre tusen kroner?

– Det jeg kan si er at vi har hatt to bokettersyn. Så vidt jeg vet har det ikke vært vesentlige merknader etter dem. Jeg må forholde meg til at det har vært ettersyn og har ikke fått noen signaler om at det jukses med kjørelister.

Kort pause.

– Men jeg vil nå ta en gjennomgang av våre rutiner og vår praksis.

Vil gjennomgå rutinene

Strømme har selvsagt arvet et system hvor bilgodtgjørelsen har vært en grunnpilar. Han har vært formann i Nest-Sotra Fotball i fire måneder. Han sier han må gjennomgå rutinene i klubben.

En annen av de best betalte spillerne i Nest-Sotra må etter BTs regnestykke kjøre formidable 6600 ganger mellom hjemstedet og Ågotnes for å forsvare kjøregodtgjørelsen han mottar. Det er riktignok uten at noen kamper er lagt inn.

– Jeg ser at det kan være et poeng at det ikke er i vår interesse å bidra til at man havner i en gråsone her. Man trenger ikke være rakettforsker for å se at det kan føres kilometer som ikke eksisterer, sier finansdirektøren i Hansa/Borg Bryggerier.