Forlik i RBK-striden: Partene er tause om innholdet