Nils Skutle t.h. og styreleder Terje Svendsen Foto: Eivind Stuevold
Daglig leder Nils Skutle og ledergruppen har ikke spilt på lag med alle ansatte, viser en rapport som avslører Rosenborgs problemer også utenfor banen.

Etter initiativ fra Norsk Toppfotball var alle eliteserieklubbene i 2010 gjennom en verdiprosess, for å skape et verdigrunnlag og som ledd i å bedre økonomien i klubbene.

RBKs ledergruppe var positive til dette, og hadde allerede diskutert et lignende prosjekt. Daværende personalleder Trond Alstad fikk ansvaret for gjennomføringen.

Hver avdeling, som blant annet marked, sport og arena, ble samlet for å diskutere hvordan man jobbet – både internt og mot de andre. Ingen vanlig arbeidsmiljøundersøkelse, med andre ord, men en verdiprosess gjort i gruppeform.

Diskusjonene tok utgangspunkt i RBKs verdigrunnlag, med fokus på postulater som folkelighet, åpenhet, samfunnsengasjement, engasjement og «godfoten».

Alle avdelingene, med unntak av spillerne, var ferdig i løpet av sensommeren i fjor. I september utarbeidet Alstad en presentasjon som ble overlevert daglig leder Nils Skutle.

Tok fire måneder

I februar i år nevnte Adresseavisen for første gang verdiprosessen som ble gjennomført i klubben. I går gjenga vi kontrollkomiteens foreløpige rapport til styreleder Terje Svendsen om samme tema, og i dag kan Adresseavisen fortelle om innholdet av verdiprosessen.

Et innhold som Skutle mottok i september, men som først i januar i år, fire måneder senere, ble presentert for et samlet styre. Og først etter påtrykk fra klubbens arbeidsmiljøutvalg (AMU), informerte Skutle de ansatte om resultatene i verdiprosessen. Det skjedde i mars.

Ti sider ble én

Dog i en formildet versjon. For oppsummeringen på 11 sider – nær sagt tettpakket av kritikk – var i Skutles presentasjon for arbeidsmiljøutvalget omgjort til én PowerPoint-side.

I Skutles presentasjon kom det frem at «ledergruppen har hatt samarbeidsproblemer siden 2009, at man er delt i to leire, og at endringer måtte skje i siste halvdel 2010». Videre sto det at «gruppearbeidene med alle ansatte viste de samme tendensene».

Adresseavisen vet fra miljøer i og rundt klubben at det manglende initiativet til å ta tak i denne kritikken var medvirkende årsak til at personalleder Alstad sa opp og avsluttet sin jobb i klubben 1. mars.

– Hatt fruktbare diskusjoner

Nils Skutle mener Rosenborg-ledelsen har behandlet den nedslående rapporten på en åpen måte.

–Verdiprosessen viste at her er det store utfordringer. Jeg mottok oppsummeringen i september, og så diskuterte vi det i styret. I etterkant har jeg vært rundt i alle avdelinger og har hatt fruktbare, konstruktive diskusjoner – gjerne i over to timer, sier lederen om hvordan RBK-ledelsen har taklet resultatene.

Han sier at planen var å ta resultatene opp på et styremøte i fjor høst.

–Det ble utsatt, uten at jeg helt husker hvorfor. Men jeg har løpende dialog med styreformannen (Svendsen), og har gitt ham alle resultatene. Du kan godt si at vi skulle lagt det frem i november, men det ligger ingen bevisst trenering i dette. Vi jobber kontinuerlig med dette, men det var kanskje et budsjettmøte som kom i veien. Og det kan skje at det går en måned lengre tid med ting rundt jul. At Trond Alstad bestemte seg for å slutte i november gjorde nok sitt til at det stoppet opp litt også.

Samtidig skal en utvidet ledergruppe, som inkluderte både topplederne og mellomlederne, ha mottatt rapporten i oktober.

– Hele rapporten ble lagt frem uten noen form for sensur, og vi har tatt saken opp i et AMU-møte i mars, sier Skutle.

– Vil ha åpenhet

– Men når det går et halvt år før de ansatte blir informert kan man skjønne at de blir litt utålmodige?

– Det er ikke sånn at vi ikke gjør noe med det vi får vite. Og ting vi kan gjøre noe med umiddelbart, gjør vi jo noe med. Men det er sikkert noen som skulle ønske at ting ble gjort på en annen måte.

– Hva med at ansatte føler at ting feies under teppet?

– Det er ikke bra i det hele tatt, og ikke sånn det skal være. Man må ta ting med folk direkte, og vi må jobbe med de tingene hele tiden. Jeg vil ha åpenhet.

– Hvordan er det blitt sånn?

– Vi var en liten organisasjon, og jeg har vært her siden 1993. Vi har blitt store, og har kanskje vokst litt for mye uten å ha hatt nok fokus på organisasjonsutvikling.

FAKTA

Derfor slaktes RBK-ledelsen

Kontrollkomiteen er krystallklar. Og har ryggdekning blant de RBK-ansatte.

– Usynlige ledere – saker skyves under teppet – mangel på engasjement – mye dårligere samhandling det siste året.

Det er bare noe av det som kom fram da de ansatte i RBK i fjor gjennomførte en verdiprosess i klubben.

Oppsummert i en rapport har de ansatte kommet med tilbakemeldinger på hvordan klubben oppfattes i dag, hvilke utfordringer den står overfor og hvordan verdiutøvelsen kan forbedres.

Fra egen administrasjon måtte ledelsen tåle relativt hard kritikk for at «kommunikasjonen er dårlig», «at man er fraværende» og at «den har gjort seg selv mindre tilgjengelig». Ord som «arroganse» nevnes og vi kan lese ting som «rart at enkelte ledere hilser ikke på de ansatte».

Daglig leder Nils Skutle må tåle kritikk for å være «lite til stede, og ikke nok involvert.» Samtidig pekes det på at samhandling – ett av de viktigste postulatene i klubben – er blitt «mye dårligere bare i løpet av det siste året».

Klubben og ledelsen får samtidig ros for måten klubben etterlever postulatene «samfunnsengasjement» og «folkelighet». Sportslig avdeling er videre den mest positive avdelingen generelt gjennom hele prosessen.

Noe som kan være et tegn på avstanden mellom det sportslige og det ikke-sportslige på Lerkendal. Videre viser presentasjonen Skutle mottok i september at de ansatte har kommet med råd til ledelsen.

Her handler det om at «man må bli flinkere til å leve etter klubbverdiene,» det «må bli større åpenhet», man må «unngå å skyve saker under teppet».

Og: «Man må senke terskelen for å be om en prat med toppledelsen. Det er vanskeligere å snakke med nærmeste leder nå».

– Arroganse og bedrevitere blant noen av lederne. Rart at enkelte ledere hilser ikke på de ansatte.