138 fotballagenter er registrert i Norge. Kun to av dem er kvinner.

foto