Skistjerna varsler dansing på Palmesus: - De tørreste blir igjen hjemme

De største skistjernene var samlet i Kristiansand lørdag. Der skapte uvær og strømstans trøbbel.