Barn, ungdom og bredde: Her er planen for årets fotballkamper i Trøndelag