Disse hullene gjør at Branns andrelag må flytte i jakten på opprykk