foto
Det er en tydelig forskjell på størrelsen på høyrefoten og venstrefoten til Ulrik Syversen. Foto: Marius Simensen

Stortalentets høyrefot er mye større enn den andre