– Jeg syns det er skremmende. Jeg har aldri vært så nervøs på klubbens vegne før. Jeg er redd for at hvis vi rykker ned så vil det koste oss så mye at det er en fare for klubben fremover, sier Arild Flesjå til VG.

Flesjå har tidligere vært leder for Maakeberget i 14 år og åpner supporterklubbens lokaler for VG. I fjor overlot han vervet til Kristoffer Hervik, men engasjementet for klubben har ikke tatt slutt.

Nå ser Flesjå med skrekk på hva som utfolder seg i FKH.

Klubben skylder blant annet Haugesund kommune over 11 millioner kroner i ubetalte leieutgifter for 2020 og 2021. For å få lisens fra Norges Fotballforbund må FKH i utgangspunktet kunne vise til positiv egenkapital.

– Situasjonen vi står i nå er krevende. Vi har dratt med oss relativt høye kostnader fra de to årene vi har vært i en pandemi. Det jobber vi med nebb og klør for å klare å håndtere, opplyser styreleder Leiv Helge Kaldheim i FKH til VG.

Han uttalte nylig til Haugesunds Avis at gjelden gjør klubben handlingslammet.

Under VGs besøk på Haugalandet herjer stormen «Gyda» på den andre siden av landet.

Da den lokale artisten Helge Toft møter VG, siver regnet ned fra en tåkelagt himmel. 50-åringen har selv bidratt musikalsk for FKH ved ulike anledninger, men de siste årene har ikke Toft likt tonene fra klubben.

– Det er ikke så mange andre ting fra vår region folk vet om, men fotballaget kjenner alle til. Dessverre har det gått stolthet i ting, noe som kødder det til. Det er noen krefter i klubben som dessverre har sittet der for lenge, mener Toft.

Han hevder at FKHs problemer skyldes lederne i klubben, som er drevet etter dualmodellen med et aksjeselskap som eier de kommersielle rettighetene.

Styrelederen for FK Haugesund AS er investoren Ole Henrik Nesheim, mens nevnte Kaldheim er styreleder i selve klubben.

– At FKH er i en «pissetrengt» situasjon nå, handler om at det er noen småkonger i den klubben som har vært der for lenge. Det er de som stadig vekk fjaser det til, mener Toft.

Nesheim og Kaldheim har blitt forelagt uttalelsene til Toft, men vil ikke kommentere dem. Toft har uttalt seg kritisk om klubbledelsen også tidligere.

Onsdag skal formannskapet møtes i det rosa rådhuset i Haugesund for å behandle en forespørsel fra klubben som kan bidra til å løse de økonomiske problemene.

Klubbens aksjeselskap eier 60 prosent av Haugesund Sparebank Arena. Lenge var det forhandlinger om kommunen skulle kjøpe FKHs andel slik at hvittrøyene ble tilført kapital og slettet gjeld, men klubben trakk seg.

Nå ønsker FKH i stedet å kjøpe kommunens 40 prosent i stadionselskapet. Samtidig ber de kommunen om å ettergi leie for 2020 til 2023, som er på rundt fire millioner per år.

Styreleder Nesheim i FK Haugesund AS vil ikke kommentere denne artikkelen. I et brev datert 12. november i fjor skriver FKH-sjefen imidlertid følgende til kommunen:

«For å komme bystyret og breddeidretten i møte, samtidig som vi sikrer fremtiden for FKH, er vi derfor forberedt på å legge på bordet 26 millioner kroner i private midler, for å kjøpe kommunens minoritetspost i stadionselskapet. Vi tilbyr oss altså å kjøpe kommunens aksjer til samme pris og vilkår som kommunen har tilbudt å kjøpe våre for.

Det er en forutsetning fra vår side at kommunen bidrar med at deler av kommunens gevinst av dette aksjesalget benyttes til å gi Fotballklubben Haugesund fritak for betaling av stadionleie for årene 2020-2023, slik at klubben kan komme seg helskinnet gjennom pandemien.»

FKH-LEDER: Den lokale forretningsmannen Ole Henrik Nesheim eier 58 prosent av FK Haugesund AS, som han styreleder for, gjennom selskapet Genfer Group AS. Foto: Sindre Øgar, VG

VG har intervjuet flere politikere. De mener at det er «null prosent» sjanse for at FKH får gjennomført oppkjøpet.

Ordfører Arne-Christian Mohn er blant dem som ikke forstår FKH-ledernes utspill.

– Til vår store overraskelse ber de nå om å få ettergitt leien som de skulle ha betalt de to foregående årene. Nå har de også kommet med et tilbud om at de skal kjøpe kommunen ut av selskapet, men vi har aldri signalisert at vi ønsker det. Så vi forstår ikke hva de ønsker, sier Haugesunds ordfører til VG.

ORDFØRER: Arne-Christian Mohn syns FKH burde solgt eierandelen i stadion til kommunen. Foto: Jan Kåre Ness, NTB

Johanne Halvorsen Øveraas er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Haugesund og finansdirektør for undervannsselskapet DeepOcean. Hun skjønner ikke hvorfor et bud fra kommunen på 39 millioner kroner for FKHs eierandel i stadion ble avslått.

– Jeg blir veldig overrasket over at FKH snur og av håndteringen deres i etterkant. Jeg blir også til dels provosert når de kommer med et så dårlig motbud til kommunen, som allerede bidrar betydelig overfor dem. Hadde vi akseptert det, ville det betydd at det ble mindre midler til breddeidretten i kommunen, sier Øveraas til VG.

– Det FKH ønsker nå, kommer vi aldri til å gå med på. Dette er uaktuelt for Haugesund kommune, og ville i tilfellet vært en særbehandling av FKH, mener hun.

– Hvordan ser du på sjansen for at FKH kan få gjennomslag for deres bud?

– Null prosent. Derimot vil fremforhandlet avtale hvor kommunen kjøper aksjeposten til FKH for 39 millioner bidra til en god løsning for begge parter, da det vil sikre leieinntektene for stadion i fem år.

Høyre-politiker Harald Larssen Lønning ser heller ingen grunn til at kommunen skal selge stadionaksjene.

– Haugesund kommune har jo ikke noe ønske om å selge den posten. Jeg ser heller ingen grunn til at et salg fra kommunen av den posten frigir kapital hos FKH, som var grunnen til at de kom til oss til å begynne med, sier Lønning til VG.

– Jeg ønsker å få et enda bedre svar på hvorfor et salg til kommunen ikke er en løsning for klubben nå.

– Hvordan vil det være å forsvare å slette over 11 millioner kroner som FKH har i gjeld, når pengene i teorien tilhører kommunens skattebetalere?

– På nåværende tidspunkt opplever jeg det som krevende å stå for. Jeg har likevel tro på at vi finner en løsning som sikrer fortsatt spill i Eliteserien uten behov for å slette 11,1 millioner kroner av skattebetalernes penger, sier Høyre-politikeren.

BER OM SVAR: Høyres bystyremedlem Harald Larssen Lønning ønsker å finne en løsning på FKHs problemer. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Den situasjonen som er nå, er alvorlig, sier Terje Flateby til VG.

Han har fulgt FKH som journalist for Haugesunds Avis siden 2005.

– Det vil bli dyrt for kommunen også hvis FKH rykker ned, så det er i begge parters interesse at klubben holder plassen. Det er nok et hensyn kommunen må ta. For hvis FKH rykker ned, må de se langt etter pengene.

– Hva kan løsningen være?

– Legger man til leien for i år skal FKH i utgangspunktet betale totalt 15 millioner til kommunen. Det har ikke klubben råd til. Kanskje en eller annen form for avtale med Haugesund kommune om en nedbetalingsplan kan være løsningen, sier Flateby.

Styreleder Leiv Helge Kaldheim forklarer de økonomiske problemene med coronaviruset.

– Da vi begynte på pandemien, forsto vi raskt at inntektene ikke strakk til for å dekke kostnadene. Derfor tok vi en dialog med Haugesund kommune. Vi fikk da en avtale om betalingsutsettelse på leien for stadion til 31.12.21. Vi forhandlet deretter om et salg av FK Haugesund AS sine aksjer i Haugesund stadion AS til Haugesund kommune for at vi skulle kunne gjøre opp gjelden.

– Partene hadde oppriktig god tro at forhandlingene skulle bære frem til et salg. Da det ikke skjedde, havnet klubben i en uholdbar økonomisk situasjon. Gjelden nå er på cirka 11,1 millioner kroner, som klubben står ansvarlig for. Det jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger på, sier Kaldheim.

PRESSET: FKH-styreleder Leiv Helge Kaldheim jobber for å finne en løsning på problemene til klubben. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Han erkjenner at situasjonen er dramatisk.

– Vi må ha løsningen på plass så fort som overhodet mulig. Dette har med å ha positiv egenkapital. Lisensen fra Norges Fotballforbund er en liten del av det. Det er jo aksjeloven som også kommer inn i bildet her med tanke på å drive for kreditors regning. Det er ikke noen dato på dette. Vi må ha et styre som kan gå god for ansvarlig drift, sier FKHs styreleder.

– Det er mange meninger på Haugalandet om denne situasjonen. Hvordan opplever du hverdagen når det blåser som nå?

– Det er krevende, men vi har vært i stormen før og står godt forankret nå også. Vi har en samlet, sterk klubb i ryggen. Vi har klart å jobbe oss ut av krevende situasjoner før, men jeg skal ikke legge skjul på at bølgen er i overkant stor denne gangen. Vi må dessverre be om hjelp, men vi har et godt håp om at vi skal få den hjelpen.

Ifølge Kaldheim er en nedbetalingsplan ikke mulig, siden det er et krav fra NFF om positiv egenkapital for å få lisens.

– Det er helt rett. Det er det som er sakens kjerne. Det er røster som taler for at du kan fordele gjelden utover en periode, men det hjelper ikke når man har egenkapitalkravet, sier Kaldheim.

– Hvilken løsning ser du på situasjonen klubben befinner seg i?

– Når du er styreleder i en klubb som FKH, er du avhengig av å ha dialog med både samarbeidspartnere, publikum, sponsorer og ikke minst kreditorer. Det kan jeg love deg at vi har. Vi har tett dialog med vår største kreditor, som i dette tilfellet er Haugesund kommune, uten at jeg kan konkretisere det noe mer.

– Vi må ikke glemme at det gjenstår 12 år og 50 millioner på leieavtalen med kommunen, som vi skal betale inn. Da nytter det ikke å parkere oss i den situasjonen vi står i. For da går kommunen glipp av de 50 millionene. Og de 11,1 millionene vi har i ubetalt gjeld kommer i tillegg.

– Hvorfor har dere havnet i denne situasjonen?

– Det er coronaen som har tatt knekken på oss. Vi har opplevd en kraftig nedgang i inntekter. Vi har hatt oppsigelser og nedskjæringer på andre områder av klubben og gikk i 2021-sesongen med en historisk liten stall for å begrense utgiftene. I tillegg solgte vi de to beste spillerne forrige sommer i Mikkel Desler og Ibrahima Wadji. Så vi har tilpasset oss underveis, men nå er vi i en situasjon som er så krevende at vi trenger hjelp.

Onsdagens møte i formannskapet i Haugesund starter klokken 12.30.

Rune Nordhaug er lisensansvarlig i Norges Fotballforbund. Han opplyser at NFF mottar årsregnskapet fra FKH 15. mars.

– I prinsippet er kravet om positiv egenkapital absolutt. Det kan medføre inndraging av lisensen til FKH hvis de ikke har fått rettet opp i negativ egenkapital innen en gitt frist, men det vil først bli satt opp en handlingsplan med frister utover høsten, sier Nordhaug til VG.

Han forteller at forbundsstyret har vedtatt å utsette potensielle sanksjoner for brudd på økonomiske kriterier frem til 30. juni på grunn av coronaviruset.