— For oss er det et stort beløp og penger som kommer godt med, sier daglig leder Kjell Madland til Aftenbladet. Han er i full gang med detaljene i budsjettet for neste år. Fotballklubben fokuserer spesielt på økte inntekter.

— Jeg kan ikke tallfeste inntektene ennå før styret har behandlet budsjettet, men vi satser på å gå i balanse neste år.

Madland leter også med lys og lykte etter utgiftsposter som kan kuttes ned.

— På det området må vel grensen snart være nådd?

— Det er alltid mulig å spare penger.

— Ved å skjære ned på antall spillere?

— I utgangspunktet har vi en tropp på 21 spillere. Det blir styrets budsjettrammer som avgjør om den skal økes eller krympes neste sesong, sier Kjell Madland.

Vikingdirektør Bjarne Berntsen kan ikke si noe konkret om neste års tv-penger.

— Jeg vet ikke i dag hvor mye vi får, men jeg regner med en god økning, sier Berntsen til Aftenbladet. Den fireårige avtalen med TV2 og NRK innebar et moderat vederlag det første året.

Allerede neste år stiger beløpet.

— Pengene baserer seg på en tredeling. Først har vi et fast beløp. Deretter kommer et beløp som regnes ut etter hvor mange som ser fotball på tv. Det siste beløpet henger sammen med tabellplasseringen i år, sier Bjarne Berntsen.