Henrik Ingebrigtsen nektar å gje seg trass plagene: Vil halde på i fem år til